Балалардың аккомодация спазмы

P-P-025

Версия: Архив - Аурулардың диагностикасы және емдеу хаттамалары (Приказ №764, 2007, №165, 2012)

Нарушения аккомодации (H52.5)

Анықтамасы

Анықтамасы


Анықтамасы: Спазм аккомадациясы – бұл көзге түскен көп ауыртпалықтан бұлшық еттерінің ұзақ уақыт түйілуі.

 
Хаттама коды: P-P-025 "Балалардың аккомодация спазмы"
Педиатрия саладағы поликлиникалар үшін.
АХЖ-10 бойынша коды (кодтары): Н52 рефракция (сыну) мен аккомадация (икемделуі) бұзылысы.

Жіктемесі


Жіктемесі: Спазм аккомодация түрлері – неврогенді (жүйкелік) саккомодативті жəне транзиторлы (өткінші ).

Қауіп-қатерлі факторлар


Қауіп –қатерлі факторлар:  инфекциялық аурулар, көру ауыртпалығы, жарақаттану, жүйкелік ауыртпалық, күйзеліс.

Диагностикасы


Диагностика критерилері

Шағымдар мен анамнез: тұрақты жəне біртіндеп екі көзінің көруінің төмендеуі.
 
Объективтік тексеру: өзгеріс болмауы.
 
Лабораториялық зерттеудің: болмауы.

Инструменталдық зерттеу:
1. Көру өткірлігін тексеру (төмендеуі ме, жəне түзету енгізу).
2. Аккомодацияны толық жəне салыстырмалы түрде зерттеу , аккомодиялық қор мөлшерін өлшеу алыстан көру қоры мен қашықтықта көрудің түйісуін зерттеу .
3. Скиаскопия ( көздің сəулені сындыру күшінің жоғарлау дəрежесі ) – динамика (құбылысын ) жəне сəулені сындыру дəрежесіндегі статистикасын анықтау .
4. Эхобиометрия (ПЗО, ПГДГ ұлғаюы, көздің артқы кескіндісінің жағдайы).
5. ЭФИ - (Эфи 
көрсеткішінің төмендеуі).
6. Периметрия (шеткі көру аймағының таралуы).
7. Офтальмоскопия.

Мамандар консультациясы үшін көрсетімдер: педиатрлар, лор, стоматолог, невропатолог дəргерлер консультациясы.
 
Негізгі жəне қосымша диагностикалық шаралар тізімі
 
Жоспарлы ауруханаға жатқызуға дейінгі қажетті қарап шығу:
- Көз өткірлігін тексеру;
Офтальмоскопия;
- Тонометрия;
- Скиаскопия;
- Периметрия;
- Биомикроскопия;
- ЭФИ (ЭРГ, көру нервінің өткізгіштігі).

Дифференциалды диагноз


Дифференциалды диагноз:
1. Жалған сығырлық.
2. Сығыр.
3. Гиперметропия (жақыннан көрмеушілік)

Емдеу тактикасы


Емдеу тактикасы:

Ем мақсаты – көру қызметін жақсарту.
 
Дəрі-дəрмексіз ем: жалпы режим, №15 үстел, диета.
 
Физиотерапиялық емдеу:
- Аветисов – Мац гимнастикасы;
- Дагиевский гимнастикасы;
- Relax Eye компьютерлік бағдарлама;
- Амблиакор (көздің нашар көруін зерттейтін құрал).
 
Дəрі-дəрмектік ем:
- Мидратиктер мен циклоплегиктер: көз қарашығын ұлғайтатын 0,5;0,1% тропикамид, күніне 2 рет, 2 тамшыдан 1% атропин, күніне 2т х 2 кап.;
- Нəрлендіру теропиясы: натрий хлоридті 200,0 мл – ерітілген препарат;
- Бұзау қанынан алынған депротиенделген гемодериват – ткань нəрленуін жақсарту үшін 2,0-4,0 мл тері –ет арасына, сопақша миға 0,5 мл;
- Бұзау қанынан алынған стандартты депротеинделген немодилизит – ткань нəрлендіруді жақсарту үшін тері-ет арасына 2,0 мл.;
- Винпоцетин – ткань нəрлендіруді жақсарту үшін күніне 3 рет 1 таб , 2,0-4,0 мл физиологиялық ерітіндіде тері –ет арасына ретинопротектор күніне 2 рет 1 таб.;
- Церебролизин - тері - ет арасына лимфотронты препаратты 2,0 мл, 0,5 мл сопақша миға.
- Эмоксопин – антиоксидант 0,5 мл, сопақша миға, 2,0 тері – ет арасына;
- Ретанол ацетат пальминаттокоферол ацетат – антиоксидант күніне 2 рет 1 табл;
- Қан тамырларын кеңейтетін препараттар;
- Антиопротекторлы препараттар;
- Цианокобаломин – витаминотерания ет – тері арасына 1,0 мл;
- Пиридоксин – витаминотерапия тері - ет арасына 1,0 мл;
- Анальгетиктер (ауырсынуды басатындар): пропракаин гидрохлорид – настезия күніне 4 рет 2 тамшыдан.
 
Негізгі жəне қосымша дəрі-дəрмектер тізімі:
1. Тропикамид 0,5; 1%, тамшы.
2. Атпропин 1%, тамшы.
3. Натрий хлорид, ерітінді.
4. Винпоцетин, табл.
5. Эмоксипин, амп.
6. Ретинол ацетат пальминаттокоферол ацетат, табл.
7. Цианокобаломин, амп.
8. Пиридоксин, амп.
9. Пропаракаин гидрохлорид, тамшы.

Ем тиімділігінің индикаторлары: көру қызметін көтеру.

Ауруханаға жатқызу


Госпитализациялау үшін көрсетімдер: сығыр көзділіктің жоғарғы үдемелі дəрежесінде, көздің артқы кесіндісінің шеттелуі мен өзгерісінде.

Алдын алуы


Біріншілік профилактика: көру режимі, ауыруды емдеу.

Профилактикалық шаралар: көру ауыртпалығын шектеу, жылына 2 рет динамикалық бақылау.

рі қарай жүргізу, дисиансерлеу принциптері: Окулист бақылау жылына 2 рет, көруінің өткірлігін, рефракция, эхобиометриялық көрсеткіштер.

Ақпарат

Пайдаланған әдебиеттің тізбесі

  1. Аурулардың диагностикасы және емдеу хаттамалары (Приказы №764 - 2007, №165 - 2012)
    1. Хаттаманы дайындау барысында пайдаланылған əдебиеттер: 1. Аветисов Э.С. Близоpукость.- Медицина. - 2002 2. Ананин В.Ф. Аккомодация и близоpукость. - Москва. - 1989. 3. Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении.-Киев.-1986. 4. Базаpный В.Ф., Уфимцева Л.П. Влияние занятий в pежиме зpительных гоpизонтов надинамику функций зpения у детей // ж. Гигиена и сани-таpия. -1991. - N 3. - С.46-48. 6. Бойчук И.М. Сочетание стеpеовоспpиятия как индикатоp наpушения в аккомодационно-конвеpгентном аппаpате глаз // Офт. жуpн. - 1992. - N 5-6. - С.260-262. 7. Быстpицкий В.И. О лечении спазмов аккомодации и некотоpые вопpосы патогенеза осевой пpогpессиpующей близоpукости // Офт.жуpн.- 1991. - N 1. - С.28-28. 9. Ватченко А.А. и дp. Аспекты патогенеза, лечения и пpофилактики близоpукости у детей // Актуальные пpоблемы теоpетической и пpактической медицины. Сб.научных статей. - Киев. - 1991. - C.244-249. 10. Виденина И.В. Роль вегетативо-неpвной системы в pазвитии от-дельных фоpм миопии у детей дошкольного и школьного возpаста // Офт. жуpн. - 1992. - N 5 - 6. - С.262-264. 11. Волков В.В. О вероятных механизмах миопизации глаза в школьные годы // Офт. жуpн. - 1998.- N 3.- С. 129-132. 12. Дактаравичене Э., Чернювене В., Маяускане О. Организация и проведение первичной профилактики близорукости и косоглазия в Литовской ССР // Тезисы докладов III всесоюзной конференции по акутальным вопросам детской оф-тальмологии. - Суздаль. - 1989. - С.24-26. 13. Дембский Л.К. Организация реабилитационного " конвейерного " лечения аномалий рефракции, амблиопии, косоглазия в Крымском республиканском центре реабилитации зрения // ж. Вест. физиотерапии и курортологии. - 1998. - N3. - С. 17-19. 14. Дергало И.И. с соавт. Изменение органа зрения при миопии у детей в условиях сферопризматической коррекции. // Офт. журн. - 1995. - N 1. - С. 48-50.

Ақпарат


Əзірлеушілер тізімі:
Кейкина Л.К.,           Көз аурулары ҒЗО 1 балалар бөлімшесінің дəрігер-ординаторы.
Тоқсанбаева Г.К.,   Көз аурулары ҒЗО ғылыми қызметкері.

Қазықтаулы файлдар

Назар аударыңыз!

  • Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.  
  • Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.  
  • Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.  
  • Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.  
  • Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.
На главную
Наверх